• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Disclaimer

Disclaimer voor www.cards3dprinting.com

cards 3D Printing Solutions (Kamer van Koophandel: 17192726), hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot www.cards3dprinting.com. en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

cards 3D Printing Solutions behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

cards 3D Printing Solutions spant zich in om de inhoud van www.cards3dprinting.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.cards3dprinting.coms aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van cards 3D Printing Solutions.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.cards3dprinting.coms geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met cards 3D Printing Solutions. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.cards3dprinting.coms.cards 3D Printing Solutions oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via e-mail of telefoon.

Voor op www.cards3dprinting.comsopgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan cards 3D Printing Solutions nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bijcards 3D Printing Solutions en haar licentiegevers en bezoekers.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.